ful_


BAKGRUNDSBILD
Ful order, bilaga
JOEL Works
Bilden är beskuren

PLAING THE MAP OF POWER - W.I.S.P.
W.I.S.P. [1] vill genom teoretisk analys, generositet och lekfullhet skapa nya arbetsmetoder och strategier för att komma närmare en kulturbransch som genomsyras av jämställdhet och normkreativitet [2]. W.I.S.P. är övertygade om att mer normkreativa metoder, som skapar möjligheter att påverka människors beteenden så att rådande och invanda maktordningar rubbas, både kan spräcka glastaken och leda till att det som visas på våra scener blir mer mångfacetterat och aktuellt.

Lina Zavalia och Rebecca Vinthagen från W.I.S.P. höll tillsammans med spelutvecklaren Annika Olofsdotter Bergström spelworkshopen ”Play the future you want to see – How to create a personal feminist utopia through game making”. Grundtanken är att W.I.S.P. ska utveckla metoder vars syfte är att skapa rum, faktiska och virtuella, där vi vågar drömma och agera utanför den roll och identitet som vi själva speglar oss i och som omgivningen tilldelar oss, att genom spelvärldens möjliga alternativa verkligheter hitta sidor och egenskaper i oss själva för att agera och uppnå mål som vi inte vågar formulera högt i vardagen. Vi vill hitta sätt att förhålla oss till vår egen verklighet som ett spel och titta på vilka aktioner, utmaningar och resurser som är nödvändiga för att kunna uppnå olika mål. Hur konstruerar vi vår verklighet och vårt jag i en spelkontext?

Spelworkshopen är en del av W.I.S.P.:s treåriga metodutvecklingsprojekt Wisp It! [3]. Wisp It! vill inte stanna vid problemformuleringar och kartläggningar utan har fokus på hur vi kan ta oss vidare och skapa förutsättningar för en jämställd och kreativ kultur, både på och utanför våra scener. Därför vill vi dekonstruera och problematisera strukturerna runt omkring oss, men också konstruera nya faktiska förslag på hur jämställda arbetsmetoder och mötesformer skulle kunna se ut. Vi vill hitta arbetsmetoder som använder sig av kulturens potential för att hitta kreativa, lustfyllda, kaxiga och utmanade strategier för en mer inkluderande kulturbransch.

Wisp It!s metodutveckling fokuserar bland annat på W.I.S.P.-metoden Open Art och skapandet av virtuella och fysiska rum och rumsligheter (den känslomässiga upplevelsen av ett rum) tillsammans med Annika Olofsdotter Bergström och arkitekten Thérèse Kristiansson.

Open Art är sprungen ur den demokratiska mötesmetoden Open Space, men är en vidareutveckling av Open Space till en metod inriktad på aktion och görande. Open Art går att göra på ett flertal sätt – vidareutvecklingen av grundmetoden görs inom projektet Wisp It! och sätter fokus på den egna praktiken och arbetsprocessen. På ett traditionellt Open Space-möte sätter deltagarna själva agendan och diskuterar de olika ämnena tillsammans i mindre grupper, det dokumenteras och samlas i en Open Space-rapport som alla deltagare får ta del av. Under ett Open Art tänker vi oss förbi rapportskrivandet och skapar istället möjligheter för deltagarna att söka svar på sina frågeställningar i de praktiker som finns representerade inom gruppen. På så vis kan de hitta och formulera nya sceniska förslag och verktyg. Med Open Art visionerar W.I.S.P. om ett tryggt rum där vi kan praktisera tillsammans och undersöka alternativen med sikte på konstens förändringspotential.

Alla metoder som skapas inom Wisp- It! samlas i en Open Source-inspirerad metodbank, öppen för alla att använda. Vi vill att skapandet av nya metoder och byggandet av en metodbank ska ske i ständig kommunikation med våra medaktörer [4] i en växelvis process där alla kan ta del av, vrida på, ändra form/färg/innehåll i en neverending process fram till en inkluderande scenkonst som pulserar jämställdhet!


1. W.I.S.P. har många betydelser. Bland dessa finns Women In Swedish Performing arts, What Is S’tha Problem!? eller Well It Sounds Perfect!
2. W.I.S.P. använder ordet normkreativ istället för normkritisk för att visa på agentskap, våra egna möjligheter till aktion, påverkan och framåtrörelse.
3. Projektet Wisp-It! finansieras av Allmänna Arvsfonden.
4. W.I.S.P.:s medaktörer är kvinnor och transpersoner inom scenkonstens alla yrkeskategorier. I W.I.S.P. finns inga medlemmar, bara medaktörer.© 2010 Ful