ful_


BAKGRUNDSBILD
Ful order, bilaga
JOEL Works
Bilden är beskuren

DET INKONTINENTA - HANNA LJUNGH & BJÖRN KARLSSON
Vi tänker oss att det ska vara ett skeende eller en process med ett centrum i Fuls rum, som leder betraktaren ut i det offentliga rummet och Malmöfestivalen. Hos Ful presenterar vi Det inkontinenta och visar dokumentation, samt monterar och bygger. Detta gör vi med hjälp av Ful Space:s framarbetade utställningskoncept. Ful Space:s visuella gestaltning är gjord av Mariana Alves och Hanne Lindberg och de använder sig av den modernistiska designikonen Parsonbordet, i det här fallet billiga kopior från Ikea, som sammanfogade med Fuls egen tejp bildar moduler, skulpturer, arbetsytor, sittytor med mera. I denna struktur av tejp och bord vill vi tillföra läckaget på olika sätt. Under arbetet kommer vi också att med hjälp av slangar utföra ingrepp och låta Malmös olika fontäner läcka under en tid.© 2010 Ful