ful_


BAKGRUNDSBILD
Ful order, bilaga
JOEL Works
Bilden är beskuren

Ämne:
Ful Print: SKIN/HUD
Datum:
27 april 2012

Hej,

hoppas allt är bra med dig. Ful är just i uppstarten av årets publikation – vi kommer att komma ut som ett nummer i år, så det blir ett riktigt fett sådant, fyra nummer i ett! En ”bok”. Eller vi kallar det hellre en publikation för vi vill utforska vad en ”bok” egentligen är. Vi tänker oss i nuläget publikationen mer som ett föremål, ett objekt genom vilket vi försöker låta begrepp som t ex kroppspolitik ta fysisk form. Hur kan vi göra en publikation som ÄR kropp, och inte bara presenterar idéer om kroppslighet? Det blir ju en slags trycksak, men kanske inte i en sammanhängande form. Något verk kan bli en affisch, ett annat ett kompendium, ett tredje kanske ska vikas ut och hängas upp etc.

Vi undrar om du skulle vilja medverka. Temat för numret är hud/skin. Vi har inte en titel än, men har spånat på olika ingångar och frågeställningar:

Vi ser huden som kontaktyta och projektionsyta – och som en plats där politik utövas. Ibland frivilligt, ibland påtvingat. På denna yta pågår en ständig förhandling mellan din egen vilja (det du vill kommunicera ut) och andras blickar. Vilken makt har vi i den förhandlingen? Hur kan vi bedriva politik (ett motstånd, synliggörande) med vår hud?

Temat berör hud som fysisk yta men också som begrepp. Vi intresserar oss för hudens struktur, dekorationer, färg, fysiska spår som ärr och bristningar (minnen, erfarenheter), ljudet av när hud möter andra material, begäret efter hud (hud mot hud), intimitet, beröring, nakenhet och taktilitet. Men också begär, makt, representation, integritet, rörelsefrihet, kroppspolitik, köns- och rasmaktsordning.

Huden är hela hela tiden närvarande i ens möte med andra. Den kommunicerar, den blir projicerad på, den tar in, den värjer sig, den tar plats. Vi vill undersöka hur en påverkas känslomässigt av sin omgivning. Vad händer om en låter ens egna upplevelser och erfarenheter ta plats och vara ens analytiska verktyg för att förstå och påverka omvärlden? Hur kan omförhandlanden av det mänskliga varandet och blivandet se ut och skapas? Vi tror att huden är en av de platser där detta sker.

Okej, många tankar på en gång, men vi tänker att det är bra att du får en inblick i hur vi tänker med temat för att du ska kunna ta ställning till om du vill medverka eller inte.

Med vänliga hälsningar
Malin Holgersson och Helena Lindblom, Fulredaktörer


Fortsättning:
Nu
Datum:
22 oktober 2012

Sen kom tårtan. Sen kom Lilla Hjärtat. Sen flyttades Tintin-böckerna inte från barn- och ungdomsavdelningen i Kulturhusets bibliotek. Debatten som följt dessa tre händelser är ett förkroppsligande av den strukturella rasism som råder i Sverige. Och som eskalerar. Rasistiska konstnärer, kulturjournalister och politiker tar sig rätten att avgöra vad som är rasistiskt. De värnar om vit, patriarkal, kolonial ordning men klär sin rasism i mer rumsrena ord såsom yttrandefrihet eller konstnärlig frihet.

Den som kritiserar att rasistiska bilder produceras och reproduceras hånas, förlöjligas och fråntas legitimitet. Eller tvärtom; utmålas som våldsam, som någon som är farlig. Men farlig för vem? Det enda som hotas är den vita maktens härskande position och rätt att ockupera det offentliga utrymmet för att tala enbart utifrån sin egen horisont.

Men, som Chinua Achebe via Josefine Adolfsson träffande uttrycker det:

"Du kan inte kompromissa med min mänsklighet för att utforska din egen ambivalens. Jag accepterar det inte. Min mänsklighet är inte till för att debatteras, heller inte för att på ett enkelt sätt illustrera europeiska problem."*

Nog nu.


Aktion:
Ful tackar
Datum:
17-28 oktober 2012

Nedanstående tal är taget ur föreställningen Ful Stage: Here/Här som spelades på Fri Scen Bryggan på Stockholms Stadsteater. Talet framfördes i megafon på Sergels Torg samtidigt som aktionen filmades och projicerades för publiken i salongen.

– Vi vill tacka Behrang Miri för att hen hade modet att ifrågasätta dom rasistiska uteslutningar som en kolonial litteraturkanon upprätthåller. Vi vill också tacka Ylva Habel, Oivvio Polite, Lawen Mohtadi, Nathan Hamelberg och alla andra som i denna nyfascistiska tid i Sverige och Europa envist vågar tala om att alla barn har rätt att känna sig trygga och välkomna i våra gemensamma bibliotek och biografer. Även om dom rasistiska hoten ibland överröstar kommer er kunskap, er värme och vår gemensamma kamp för alla människors lika värde och villkor leva vidare bortom dessa naiva och desperata skrämselattacker.


Ljudverk:
Exorcism eller Ful driver ut rasismen ur kroppen
Datum:
24 oktober 2012

Ljudverket är inspirerat av en artikel publicerad i Svenska Dagbladet 19 oktober 2012 och går att lyssna på här.* Fri översättning av Josefine Adolfsson i en bloggtext för FLM 10/10 2012. Citatet är taget ur ett samtal mellan de båda författarna Chinua Achebe och Caryl Phillips om Achebes analys/läsning av Joseph Conrads roman Mörkrets hjärta. Samtalet publicerades i the Guardian 22/2 2013.© 2010 Ful